Wpływ pandemii Covid-19 na systemy opieki zdrowotnej w 4 krajach Wielkiej Brytanii (Moduł 3) – Przesłuchanie wstępne, dzień 2 – 27.09.2023

 • Opublikowany: 11 sierpnia 2023
 • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

 • Uwagi wstępne przewodniczącego
 • Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:
  • Żądania wynikające z Zasady 9
  • Ujawnianie Uczestnikom Głównym
  • Biegli
  • Warunki inne niż covid, które należy zbadać
  • Dokument Tymczasowa Lista Zagadnień
  • Każda historia ma znaczenie
  • Daty przyszłych przesłuchań
 • Zgłoszenia od głównych uczestników

14:00

 • Zgłoszenia od głównych uczestników