Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2B Walia) – przesłuchanie wstępne, dzień 2 – 29.03.2023 r.

 • Opublikowany: 10 maja 2023 r
 • Tematy:

Porządek obrad

10:00

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:30 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Prośby o regułę 9
 • Ujawnianie uczestnikom głównym
 • Przywilej parlamentarny
 • Dowody biegłych
 • Data rozpoczęcia i miejsce merytorycznych wysłuchań publicznych
 • Lista spraw
 • Przygotowanie i przeprowadzenie merytorycznych wysłuchań publicznych
 • Trzecia rozprawa wstępna
 • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie
 • Uczczenie pamięci

12:00

Zgłoszenia od głównych uczestników