Podstawowe zasady podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (Moduł 2A, Szkocja) – Przesłuchanie wstępne, dzień 3 – 26.10.2023 r.

  • Opublikowany: 29 sierpnia 2023
  • Tematy: