Podstawowe zasady podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (Moduł 2A, Szkocja) – Przesłuchanie wstępne, dzień 3 – 26.10.2023 r.

 • Opublikowany: 29 sierpnia 2023
 • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:45 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Aktualizacja wniosków dotyczących zasady 9
 • Gromadzenie dokumentów dowodowych od rządu Szkocji
 • Ujawnianie uczestnikom głównym
 • Spis Zagadnień, plany rozpraw w styczniu 2024 r.,
  i tymczasowa lista świadków
 • Biegli świadkowie
 • Każda historia ma znaczenie, upamiętnienie i filmy o wpływie
 • Zapytanie dotyczące szkockiej Covid-19
 • Spotkania z głównymi uczestnikami

12:00

Zgłoszenia od głównych uczestników

Należy pamiętać, że terminy są tymczasowe i mogą ulec zmianie.