Podstawy podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (Moduł 2) – Przesłuchanie publiczne, dzień 8 – 12.10.2023 r.

  • Opublikowany: 29 sierpnia 2023
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

  • Doktor Stuart Wainwright
  • Profesor Graham Medley

14:00

  • Profesor Matt Keeling