Podstawy podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (moduł 2) – przesłuchanie publiczne, dzień 4 – 10.06.2023 r.

  • Opublikowany: 29 sierpnia 2023
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

  • Profesor David Taylor-Robinson (Ekspert)
  • Anne Longfield CBE (były komisarz ds. dzieci)
  • Kate Bell (Kongres Związków Zawodowych)

14:00

  • Ade Adeyemi MBE (Federacja Organizacji Mniejszości Etnicznych)
  • Doktor Clare Wenham (Ekspert)
  • Rebekę Goshawk (Pomoc dla kobiet Solace)

Należy pamiętać, że terminy są tymczasowe i mogą ulec zmianie.