Pismo Przewodniczącej Rady Ministrów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu zakresu zadań śledztwa

  • Opublikowany: 19 lipiec 2022
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 11 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów w celu omówienia rozpoczęcia konsultacji projektu SIWZ

Pobierz ten dokument