INQ000189721_0023-0029, 0068 – Wyciągi raportu z Międzynarodowego Indeksu Efektywności Służby Cywilnej pt. „Results Report 2019” z dnia 2019 r.

  • Opublikowany: 16 lutego 2024
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2

Wyciągi raportu z Międzynarodowego Wskaźnika Efektywności Służby Cywilnej pt. „Results Report 2019” z 2019 r.

Pobierz ten dokument