ਜਾਂਚ ਦੂਜੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਮੋਡਿਊਲ 2 ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ 2A (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲ 2B (ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ) ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਡਿਊਲ 2C (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਬਿਸ਼ਪ ਬ੍ਰਿਜ ਰੋਡ, ਲੰਡਨ, W2 6BU ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਗਰਮੀਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਊਲ 2 ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਊਲ 2A, B ਅਤੇ C ਲਈ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।