ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ
23 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ / ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਬੂਤ
  • ਪ੍ਰੋ ਜੇਸਨ ਲੀਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਈ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
  • ਦੇਵੀ ਸ੍ਰੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ (ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਬੂਤ
  • ਪ੍ਰੋ. ਐਂਡਰਿਊ ਮੌਰਿਸ (ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
    ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ