ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
19 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਲੈਸਲੇ ਫਰੇਜ਼ਰ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ)
  • ਕੇਨ ਥਾਮਸਨ ਸੀ.ਬੀ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਡਾਕਟਰ ਜਿਮ ਮੈਕਮੇਨਾਮਿਨ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਣਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕ ਫਿਨ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ