ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
Friday
16 ਜੂਨ 23
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਮੋਟ ਅਤੇ ਕਲੇਰ ਬੰਬਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ (ਮਾਹਿਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਮੰਡ (ਸਿਵਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ