ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
 • ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ
 • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ 1 ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਲਮ

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ 13 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਫਿਲਮ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ।

“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਪ੍ਰੋ. ਜਿੰਮੀ ਵਿਟਵਰਥ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਹੈਮਰ (ਮਾਹਿਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਪ੍ਰੋ: ਡੇਵਿਡ ਹੇਮੈਨ (ਮਾਹਿਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਬਰੂਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਡੇਵਿਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ (ਮਾਹਿਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਮੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਲੇਰ ਬੰਬਰਾ (ਮਾਹਿਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਮੰਡ (ਸਿਵਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

 • ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2010-2016)
 • ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਰਮਾਲਡ (DHSC ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਕਲਾਰਾ ਸਵਿਨਸਨ (DHSC ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PIPP) ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਓਲੀਵਰ ਲੈਟਵਿਨ (2010 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਡਚੀ ਆਫ਼ ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ)
 • ਜਾਰਜ ਓਸਬੋਰਨ (ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ 2010-2016)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਡੇਮ ਸੈਲੀ ਡੇਵਿਸ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ 2010-2019)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਸਰ ਮਾਰਕ ਵਾਲਪੋਰਟ (2003-2013 ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ
  ਸਲਾਹਕਾਰ (GCSA) ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017)
 • ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ 2018-2019 ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 2019-2020)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਐਮ.ਪੀ (ਸਿਹਤ 2012-2018 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਰੋਜਰ ਹਰਗ੍ਰੀਵਸ (COBR ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
 • ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਟੀ (2019 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ CMO)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਸਰ ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ (ਸਾਬਕਾ CSA ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023)
 • ਡਾ ਜਿਮ ਮੈਕਮੇਨਾਮਿਨ (ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਲ ਟੀਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਲੀਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

 • ਐਮਾ ਰੀਡ (DHSC ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
 • ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਗੈਲਾਘਰ ਐਮ.ਬੀ.ਈ (ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਡੈਮ ਜੈਨੀ ਹੈਰੀਜ਼ (UKHSA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 2019-2021)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਐਮਪੀ (ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2018-2021)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਡੰਕਨ ਸੇਲਬੀ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ 2013-2020 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਗਿਲਿਅਨ ਰਸਲ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2015-2020 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
 • ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੈਂਬ (NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਜੀਨ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ – ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2018-2021)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਸਰ ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਵੈਲਕਮ ਟਰੱਸਟ 2013-2023 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ WHO ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ CSA)
 • ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ 2014-2023 ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ 2007-2014)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਜੌਨ ਸਵਿਨੀ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ 2014-2023)
 • ਕੈਥਰੀਨ ਫਰਾਂਸਿਸ (DLUHC ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਥਰਟਨ (2014 ਤੋਂ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)
 • ਡਾ. ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ NHS ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਡਾ. ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ NHS ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
 • ਡਾ ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਡੀਫਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ)
 • ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ (2016-2021 ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 2014-2016 ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਉਪ ਮੰਤਰੀ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਮਾਰਕ ਡਰੇਕਫੋਰਡ (2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਡਾ ਕੈਥਰੀਨ ਕੈਲਡਰਵੁੱਡ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ 2015-2020 ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)
 • ਜਿਮ ਮੈਕਮੈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋ (ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ)
 • ਕੇਵਿਨ ਫੈਂਟਨ (ਯੂਕੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਪ੍ਰੋ. ਮਾਰਕ ਵੂਲਹਾਊਸ (ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਡਾ: ਡੇਨਿਸ ਮੈਕਮੋਹਨ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਐਨ.ਆਈ. ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
 • ਰੈਗ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ 2011-2020 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਰੌਬਿਨ ਸਵਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2020-2022 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨ.ਆਈ.)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

 • ਡਾ. ਕਲਾਸ ਕਿਰਚੇਲੇ (ਮਾਹਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 •  ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ (2006 ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਬੈਰੋਨੈਸ ਫੋਸਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ 2020-2021)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਰਿਚਰਡ ਪੇਂਗਲੀ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 2014-2022 ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਮਿਸ਼ੇਲ ਓ'ਨੀਲ (2020-2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2016-2017)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਮਾਰਕ ਲੋਇਡ (LGA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਿਸ ਲੇਵੇਲਿਨ (WLGA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਐਲੀਸਨ ਐਲਨ (ਨਿਲਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
 • ਏਡਨ ਡਾਸਨ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਮਾਰਕਸ ਬੈੱਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੱਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
 • ਮੇਲਾਨੀ ਫੀਲਡ (ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ)
 • ਨਿਗੇਲ ਐਡਵਰਡਸ (ਨਫੀਲਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
 • ਡਾ ਰਿਚਰਡ ਹੌਰਟਨ (ਲੈਂਸੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ (ਲੈਂਕੈਸਟਰ 2019-2021 ਦੇ ਡਚੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ 2017-2019 ਦੇ DEFRA ਸਕੱਤਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

 • ਕੇਟ ਬੈੱਲ (ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
 • ਗੈਰੀ ਮਰਫੀ (ਆਇਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
  ਯੂਨੀਅਨਾਂ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਫਿਲਿਪ ਬੈਨਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ)
 • ਡਾ ਜੈਨੀਫਰ ਡਿਕਸਨ (ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਡਾ.
 • ਮਾਈਕਲ ਐਡਮਸਨ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਮੈਟ ਫੋਲਰ (ਕੋਵਿਡ -19 ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ)
 • ਜੇਨ ਮੌਰੀਸਨ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਬੀਰੇਵਡ)
 • ਅੰਨਾ-ਲੁਈਸ ਮਾਰਸ਼-ਰੀਸ (ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ)
 • ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਡੋਹਰਟੀ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

 • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

 • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ