ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 9 – 26/06/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

  • ਐਮਾ ਰੀਡ (DHSC ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
  • ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਗੈਲਾਘਰ ਐਮ.ਬੀ.ਈ (ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਡੈਮ ਜੈਨੀ ਹੈਰੀਜ਼ (UKHSA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 2019-2021)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।