ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 20 – 13/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਮਾਰਕਸ ਬੈੱਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੱਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
  • ਮੇਲਾਨੀ ਫੀਲਡ (ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
    ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ)
  • ਨਿਗੇਲ ਐਡਵਰਡਸ (ਨਫੀਲਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
  • ਡਾ ਰਿਚਰਡ ਹੌਰਟਨ (ਲੈਂਸੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ (ਲੈਂਕੈਸਟਰ 2019-2021 ਦੇ ਡਚੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ 2017-2019 ਦੇ DEFRA ਸਕੱਤਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।