ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 19 – 12/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਮਿਸ਼ੇਲ ਓ'ਨੀਲ (2020-2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2016-2017)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਮਾਰਕ ਲੋਇਡ (LGA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਿਸ ਲੇਵੇਲਿਨ (WLGA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਐਲੀਸਨ ਐਲਨ (ਨਿਲਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
  • ਏਡਨ ਡਾਸਨ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।