ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮਾਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 18 – 11/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਬੈਰੋਨੈਸ ਫੋਸਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ 2020-2021)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਰਿਚਰਡ ਪੇਂਗਲੀ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 2014-2022 ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।