ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 14 – 04/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਡਾ. ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ NHS ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
  • ਡਾ ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਡੀਫਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ)
  • ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ (2016-2021 ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 2014-2016 ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਉਪ ਮੰਤਰੀ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਮਾਰਕ ਡਰੇਕਫੋਰਡ (2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।