ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 29 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਮਾਡਿਊਲ 1, ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ