UK ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (UKSA) - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - ਮੋਡੀਊਲ 2B - 20 ਨਵੰਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2B

ਯੂਕੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (UKSA), ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ