ਕੋਵਿਡ-19 ਏਅਰਬੋਰਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 13 ਮਾਰਚ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 3

ਕੋਵਿਡ-19 ਏਅਰਬੋਰਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ