ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ - ਮਾਡਿਊਲ 6 - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 27 ਫਰਵਰੀ 2024

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 6

27 ਫਰਵਰੀ 2024, ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ 6 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਿਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਕੋਲੀਸ਼ਨ (NRPF) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ