ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19 ਜੁਲਾਈ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ