INQ000291261 - ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ PSNI ਨਾਲ TEO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟ, ਮਿਤੀ 20/03/2020

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਮਈ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

20/03/2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ PSNI ਨਾਲ TEO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ