INQ000280726 - ਰੇਬੇਕਾ ਗੋਸ਼ੌਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ, ਸੋਲੇਸ ਵੂਮੈਨ ਏਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੋਲੇਸ ਵੂਮੈਨ ਏਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੇਬੇਕਾ ਗੋਸ਼ੌਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ