INQ000276520 – ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਣ-ਡਾਟਾ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਮਈ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਣਡਿੱਠ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ