INQ000273901_0312 – ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਐਬਸਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਐਬਸਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ