INQ000273553 – ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੌਹਨ ਐਡਮੰਡਸ (ਸੇਜ, ਐਸਪੀਆਈ-ਐਮਓ, ਐਨਰਵੀਟੈਗ, ਸੀਟੀਐਫ), ਮਿਤੀ 30/08/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

30/08/2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਨ ਐਡਮੰਡਸ (ਸੇਜ, ਐਸਪੀਆਈ-ਐਮਓ, ਨੇਰਵTAG, ਸੀਟੀਐਫ) ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ