INQ000250981_0001-0003 – ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 04/10/2020।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

04/10/2020, ਮਿਤੀ 04/10/2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਫੋਕਸਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ