INQ000249324 - ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਏ ਪੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਤੀ 28/10/2020।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 7 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਤੀ 28/10/2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਏ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ