INQ000236371_0045, 0046 – ਨੰਬਰ ਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਡਵਰਡ ਲਿਸਟਰ ਦੇ WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ, ਮਿਤੀ 02/01/2020 ਅਤੇ 26/05/2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

02/01/2020 ਅਤੇ 26/05/2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੰਬਰ ਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਡਵਰਡ ਲਿਸਟਰ ਦੇ WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ