INQ000232729 – ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ: ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਮਿਤੀ 21/12/2021।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 7 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ: ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਮਿਤੀ 21/12/2021।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ