INQ000217363 - ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੈਥਿਊ ਜੇਮਸ ਕੀਲਿੰਗ, ਮਿਤੀ 05/07/2023 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

05/07/2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਥਿਊ ਜੇਮਜ਼ ਕੀਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ