INQ000215470 - ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਂਬ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਮਿਤੀ 23/06/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22 ਜਨਵਰੀ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਂਬ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਮਿਤੀ 23/06/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ