INQ000136747_0001, 0002 – 27/02/2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਚੇਨ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

27/02/2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਚੇਨ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ