INQ000136729 - ਮਾਰਟਿਨ ਰੇਨੋਲਡਸ ਸਮੇਤ ਈਮੇਲ ਚੇਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ 23/01/2020 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

23/01/2020 ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਰੇਨੋਲਡਸ ਸਮੇਤ ਈਮੇਲ ਚੇਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ