INQ000086928 – ਸਿਵਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ (NI) ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 2016 ਸਤੰਬਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ