રસીઓ અને ઉપચારશાસ્ત્રમાં પૂછપરછની તપાસ પર અપડેટ

  • પ્રકાશિત: 10 જાન્યુઆરી 2024
  • વિષયો: અવર્ગીકૃત

આજે, યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીના અધ્યક્ષ, બેરોનેસ હેલેટે 2024 માં સુનાવણી માટે અપડેટ કરેલ સમયપત્રક નક્કી કર્યું છે.

ઇન્ક્વાયરીની ચોથી તપાસ, રસી અને ઉપચારશાસ્ત્ર (મોડ્યુલ 4) માટે જાહેર સુનાવણી પુનઃ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

સુનાવણીઓ કામચલાઉ રૂપે 2024 ના ઉનાળામાં થવાની હતી. તે હવે પછીની તારીખે યોજાશે જેથી સંસ્થાઓ આરોગ્યસંભાળ પર રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3) પર તપાસની ત્રીજી તપાસ માટે પુરાવા પ્રદાન કરવા માટે પ્રાથમિકતા આપી શકે.

હું જાણું છું કે આ સુનાવણી મુલતવી રાખવી કેટલાક માટે નિરાશાજનક હશે.

હું સુનિશ્ચિત કરવા માંગુ છું કે 2024 માં અમારી સુનાવણી શક્ય તેટલી અસરકારક છે અને હું વિનંતીઓનો જવાબ આપવા અને પૂછપરછને માહિતી પ્રદાન કરવા માટે સંસ્થાઓ પર વધતા દબાણને ઓળખું છું.

હું તમને આશ્વાસન આપવા ઈચ્છું છું કે અમે આ સુનાવણી શક્ય તેટલી વહેલી તકે યોજીશું અને હું 2026ના ઉનાળાના મારા મૂળ ઉદ્દેશ્યની બહાર તપાસની સુનાવણી ન થવા દેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છું.

બેરોનેસ હેલેટ, તપાસના અધ્યક્ષ

UK ની તૈયારી, મુખ્ય રાજકીય નિર્ણય લેવાની, આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓ પરની અસર, રસી અને ઉપચાર, પ્રાપ્તિ અને સંભાળ ક્ષેત્રને ધ્યાનમાં રાખીને પૂછપરછની પ્રથમ છ તપાસ માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. તેણે તેની પ્રથમ બે તપાસ માટે જાહેર સુનાવણી અને મોડ્યુલ 2A માટે જાહેર સુનાવણી પૂર્ણ કરી છે - સ્કોટલેન્ડમાં નિર્ણય લેવા અને રાજકીય શાસનની તપાસ - મંગળવાર 16 જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે.

પૂછપરછની કાનૂની તપાસને ટેકો આપવો એ એવરી સ્ટોરી મેટર છે, ઈન્કવાયરીની યુકે-વ્યાપી સાંભળવાની કવાયત, જે યુકેની વસ્તી પર રોગચાળાની માનવીય અસર વિશે પુરાવા પ્રદાન કરશે. આ ઈન્કવાયરી તેની તપાસની જાણ કરવામાં મદદ કરવા માટે રોગચાળાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બાળકો અને યુવાનો પાસેથી સીધું સાંભળીને બેસ્પોક અને લક્ષિત સંશોધન પ્રોજેક્ટ પણ આપશે. આ સંશોધન ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

મોડ્યુલ 4 સાર્વજનિક સુનાવણીને પુનઃનિર્ધારિત કરવાથી આ વર્ષે પાનખરમાં તેની સુનાવણી પહેલા મોડ્યુલ 3 માટે તપાસને પુરાવાનો સમયસર ખુલાસો મળે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.

આ પૂછપરછ આગામી થોડા અઠવાડિયામાં પુનઃનિર્ધારિત જાહેર સુનાવણીની તારીખો પર વધુ વિગતો પ્રદાન કરશે.

મોડ્યુલ 4 માટે 8 ફેબ્રુઆરીએ કોઈ પ્રાથમિક સુનાવણી થશે નહીં. મોડ્યુલ 4 માટેની બીજી પ્રાથમિક સુનાવણી 22 મે 2024ના રોજ લંડનમાં ડોરલેન્ડ હાઉસ ખાતે ઈન્કવાયરીના સુનાવણી કેન્દ્રમાં થશે.