પૂછપરછ હજારો લોકોનો આભાર માને છે જેમણે તેના જાહેર પરામર્શમાં તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા

  • પ્રકાશિત: 8 એપ્રિલ 2022
  • વિષયો: પરામર્શ

ઇન્ક્વાયરી ચેર, બેરોનેસ હેલેટ દરેકનો આભાર માનવા માંગે છે કે જેમણે સંદર્ભની શરતોના મુસદ્દા પર તેના જાહેર પરામર્શમાં તેમના મંતવ્યો શેર કરવા માટે સમય કાઢ્યો. સંદર્ભની શરતો નક્કી કરશે કે પૂછપરછ તેના કાર્ય વિશે કેવી રીતે આગળ વધશે, અને જાહેર પરામર્શ માટે 20,000 થી વધુ પ્રતિસાદો આવ્યા છે. 

ચાર અઠવાડિયાની જાહેર પરામર્શ હવે બંધ થઈ ગઈ છે. 

ચાર અઠવાડિયામાં, તપાસ કાર્ડિફ, એક્સેટર, વિન્ચેસ્ટર, લંડન, બેલફાસ્ટ, એડિનબર્ગ, ન્યુકેસલ, કેમ્બ્રિજ, લેસ્ટર, લીડ્સ અને લિવરપૂલમાં 150 થી વધુ શોકગ્રસ્ત પરિવારોને મળી હતી. લોકોએ જે અનુભવો અમારી સાથે શેર કરવા માટે સમય કાઢ્યો તે બંને ગતિશીલ અને અવિશ્વસનીય રીતે મદદરૂપ હતા તે અમારી સમજણને આકાર આપવા માટે કે રોગચાળાએ સમગ્ર યુકેમાં પરિવારો અને સમુદાયોને કેવી રીતે અસર કરી છે.

સંદર્ભની શરતો પર તેમના મંતવ્યો મેળવવા માટે પૂછપરછ નીચેના ક્ષેત્રોના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ મળી હતી: સમાનતા, આરોગ્ય, સામાજિક સંભાળ, 16 પછીનું શિક્ષણ, બાળકો, ન્યાય, સખાવતી સંસ્થાઓ, વિશ્વાસ જૂથો, વૈજ્ઞાનિક સમુદાય, ફ્રન્ટલાઈન અને મુખ્ય કાર્યકરો, સ્થાનિક સરકાર, મુસાફરી અને પર્યટન, વ્યવસાય, કલા અને વારસો અને રમતગમત અને લેઝર. 

ઈન્કવાયરીએ શું તપાસ કરવી જોઈએ, તેણે પહેલા શું જોવું જોઈએ અને ઈન્કવાયરીએ તેની સુનાવણી માટે અંતિમ તારીખ નક્કી કરવી જોઈએ કે કેમ તે અંગે લોકોએ તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા. લોકોને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા કે કેવી રીતે રોગચાળાથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયેલા લોકો અથવા પ્રિયજનોને ખોવાઈ ગયેલા લોકોને અવાજ આપી શકાય અને તેઓ પૂછપરછનો ભાગ બની શકે. 

ઈન્કવાયરી હવે ઓનલાઈન અને સમગ્ર યુકેમાં આયોજિત કન્સલ્ટેશન મીટિંગ્સમાં મળેલા તમામ પ્રતિસાદોને એકત્રિત કરવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવાનું મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શરૂ કરશે. 

ઈન્કવાયરી ચેર, બેરોનેસ હેલેટ, સંદર્ભની અંતિમ શરતો પર વડા પ્રધાનને ભલામણો કરતાં પહેલાં પ્રતિસાદને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેશે. તેણીની ભલામણો, જાહેર પરામર્શ અંગેના સારાંશ અહેવાલ અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથેની મીટિંગના સારાંશ સાથે, મે મહિનામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. સેક્ટર રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ્સની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પણ ઉપલબ્ધ હશે. ઓનલાઈન પરામર્શના તમામ પ્રતિભાવો અનામી રહેશે.

બેરોનેસ હેલેટે પૂછપરછ માટેના આગળના પગલાં નક્કી કરતી અપડેટ પ્રકાશિત કરી છે.