રસીઓ અને ઉપચારશાસ્ત્ર (મોડ્યુલ 4)


આ મોડ્યુલ કોવિડ-19 રસીના વિકાસ અને ઈંગ્લેન્ડ, વેલ્સ, સ્કોટલેન્ડ અને ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં વેક્સીન રોલઆઉટ પ્રોગ્રામના અમલીકરણને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિચારણા કરશે અને ભલામણો કરશે. હાલની અને નવી બંને દવાઓ દ્વારા કોવિડ-19ની સારવાર સંબંધિત મુદ્દાઓની સમાંતર તપાસ કરવામાં આવશે. શીખેલા પાઠ અને આગામી રોગચાળા માટે સજ્જતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.

અસમાન રસીના સેવનને લગતા વિષયોના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવશે, જેમાં એવા જૂથોની ઓળખનો સમાવેશ કરવામાં આવશે કે જે અસમાન સેવનનો વિષય હતો, આવા અસમાન સેવનના સંભવિત કારણો અને સરકારના પ્રતિભાવનો સમાવેશ થાય છે.

મોડ્યુલ રસીની સલામતી અને યુકે વેક્સીન ડેમેજ પેમેન્ટ સ્કીમ હેઠળ નાણાકીય નિવારણ માટેની વર્તમાન સિસ્ટમને લગતી તાજેતરની જાહેર ચિંતાના મુદ્દાઓને સંબોધિત કરશે.

મોડ્યુલ 4 માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટેની અરજી પ્રક્રિયા હવે બંધ થઈ ગઈ છે.

ઈન્કવાયરી ત્રણ અઠવાડિયામાં લંડનમાં આ તપાસ માટે પુરાવા સાંભળવાની યોજના ધરાવે છે.

    • મંગળવાર 14 જાન્યુઆરી - ગુરુવાર 30 જાન્યુઆરી 2025

આ મોડ્યુલ માટેની આગામી અથવા ભૂતકાળની સુનાવણીની તારીખો પૂછપરછ પર જોઈ શકાય છે સુનાવણી પૃષ્ઠ.