કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
મંગળવારે
31 ઓક્ટો 23
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર
  • લી કેન (નં. 10 પર પૂર્વ સંચાર નિયામક)
  • ડોમિનિક કમિંગ્સ (વડાપ્રધાનના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર)
બપોર
  • ડોમિનિક કમિંગ્સ (વડાપ્રધાનના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર) - ચાલુ
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00