કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/MAf03tWAAKs

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
સોમવાર
9 ઑક્ટો 23
પ્રારંભ સમય 10:30 am
સવાર
  • પ્રોફેસર થોમસ શેક્સપિયર અને પ્રોફેસર નિકોલસ વોટસન (વિકલાંગતાના નિષ્ણાતો)
  • કામરાન મલ્લિક (વિકલાંગતા અધિકાર યુકે)
  • પ્રોફેસર લાયા બેકેર્સ (LGBTQ+ અસમાનતાના નિષ્ણાત)
બપોર
  • પ્રોફેસર એલ્સા હેન્ડરસન (વિકાસના નિષ્ણાત)
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00