કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:15 એ (am)

આ અંગેની પૂછપરછ માટે સલાહકાર તરફથી અપડેટ:

 • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
 • પૂછપરછની પૃષ્ઠભૂમિ, અને તેની શરૂઆત
 • મોડ્યુલ 2 માટે અવકાશની રૂપરેખા
 • મોડ્યુલ્સ 2A, 2B અને 2C સાથે ક્રોસ-કટીંગ સમસ્યાઓ
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓની સૂચના
 • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

11:15 એ (am)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • સંસદીય વિશેષાધિકાર
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓની સૂચના
 • સાક્ષીઓ અને સુનાવણી સમયપત્રક
 • પુરાવા દરખાસ્ત પ્રક્રિયા અને નિયમ 10
 • ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ
 • સાંભળવાની કસરત - દરેક વાર્તા મહત્વની છે
 • સ્મારક

1:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • પેનલલિસ્ટ
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ પર અપડેટ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • પુરાવા દરખાસ્ત પ્રક્રિયા અને નિયમ 10 પહેલાની પ્રક્રિયા
 • મુદ્દાઓની યાદી અને સાક્ષીઓની કામચલાઉ યાદી
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓ
 • દરેક સ્ટોરી મેટર, મેમોરેશન અને ઈમ્પેક્ટ ફિલ્મો

12:00 એ (am)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન