સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 12 – 29/06/2023

  • પ્રકાશિત: 22 જૂન 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • સર જેરેમી ફરાર દૂરસ્થ હાજરી (વેલકમ ટ્રસ્ટ 2013-2023ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર અને WHO માટે વર્તમાન CSA)
  • નિકોલા સ્ટર્જન (સ્કોટલેન્ડના ભૂતપૂર્વ પ્રથમ પ્રધાન 2014-2023 અને સ્કોટલેન્ડના ભૂતપૂર્વ નાયબ પ્રથમ પ્રધાન 2007-2014)

2:00 પીએમ (pm)

  • જ્હોન સ્વિની (સ્કોટલેન્ડના ભૂતપૂર્વ નાયબ પ્રથમ પ્રધાન 2014-2023)
  • કેથરિન ફ્રાન્સિસ (DLUHC માં સ્થાનિક સરકાર, સ્થિતિસ્થાપકતા અને સમુદાયો માટેના મહાનિર્દેશક)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.