સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 10 – 27/06/2023

  • પ્રકાશિત: 22 જૂન 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • મેટ હેનકોક એમપી (ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી 2018-2021)

2:00 પીએમ (pm)

  • ડંકન સેલ્બી દૂરસ્થ હાજરી (પબ્લિક હેલ્થ ઈંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ 2013-2020)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.