સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 20 – 13/07/2023

  • પ્રકાશિત: 6 જુલાઇ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • માર્કસ બેલ (સરકારી સમાનતા હબના ડિરેક્ટર)
  • મેલાની ફીલ્ડ (મુખ્ય વ્યૂહરચના અને નીતિ અધિકારી
    સમાનતા અને માનવ અધિકાર આયોગ)
  • નિગેલ એડવર્ડ્સ (નફિલ્ડ ટ્રસ્ટના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
  • ડો. રિચાર્ડ હોર્ટન (લેન્સેટના મુખ્ય સંપાદક, એક મેડિકલ જર્નલ અને લેખક)

2:00 પીએમ (pm)

  • માઈકલ ગોવ (લેન્કેસ્ટર 2019-2021ના ડચીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર અને DEFRA સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ 2017-2019)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.