કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 13 – 30/10/2023

  • પ્રકાશિત: 29 ઓગસ્ટ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

  • માર્ટિન રેનોલ્ડ્સ (વડાપ્રધાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ખાનગી સચિવ)

2:00 પીએમ (pm)

  • ઈમરાન શફી (જાહેર સેવાઓ માટે વડા પ્રધાનના ભૂતપૂર્વ ખાનગી સચિવ)