કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2) – પ્રારંભિક સુનાવણી દિવસ 1 – 31/10/2022

  • પ્રકાશિત: 14 એપ્રિલ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:15 એ (am)

આ અંગેની પૂછપરછ માટે સલાહકાર તરફથી અપડેટ:

  • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
  • પૂછપરછની પૃષ્ઠભૂમિ, અને તેની શરૂઆત
  • મોડ્યુલ 2 માટે અવકાશની રૂપરેખા
  • મોડ્યુલ્સ 2A, 2B અને 2C સાથે ક્રોસ-કટીંગ સમસ્યાઓ
  • નિયમ 9 વિનંતીઓ
  • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
  • નિષ્ણાત સાક્ષીઓની સૂચના
  • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

11:15 એ (am)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન