INQ000354860 – રાજ્યના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ સ્કોટલેન્ડ તરફથી સહકાર્યકરોને ઇમેઇલ, સત્તાવાર સંવેદનશીલ રીડઆઉટ CDL/TO રાજ્યના સચિવો/પ્રથમ મંત્રીઓ 05/05/20, તારીખ 06/05/2020

  • પ્રકાશિત: 7 માર્ચ 2024
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

રાજ્યના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ સ્કોટલેન્ડ તરફથી સહકાર્યકરોને ઇમેઇલ, CDL/TO સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ/ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર્સ 05/05/20, તારીખ 06/05/2020 ના રોજ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો