ફેડરેશન ઓફ એથનિક માઈનોરિટી હેલ્થકેર ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 13 જાન્યુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

ફેડરેશન ઓફ એથનિક માઈનોરીટી હેલ્થકેર ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા કરવામાં આવેલ કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 13 જાન્યુઆરી 2023

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો