વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો


અભિગમ

તપાસ જાહેર જનતાને કેવી રીતે અપડેટ રાખશે?

પૂછપરછ તેની વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા ચેનલો પર ભવિષ્યના મોડ્યુલો અને સુનાવણીની તારીખો સહિત તેના કાર્ય પર અપડેટ્સ પ્રકાશિત કરશે.

રોગચાળાની અસરો વિશે પૂછપરછ કેવી રીતે શીખશે?

ઈન્કવાયરી રોગચાળાની અસરો અંગે પોતાનું સંશોધન કરશે અને એવા નિષ્ણાતોની પણ શોધ કરશે કે જેઓ પૂછપરછની સુનાવણીમાં વિચારણા માટે અહેવાલો રજૂ કરશે.

લોકો પૂછપરછની સાંભળવાની કવાયત દ્વારા પૂછપરછ સાથે તેમના રોગચાળાના અનુભવને શેર કરી શકે છે, વધુ વિગતો, તેમજ કેવી રીતે ભાગ લેવો તે અહીં મળી શકે છે. દરેક વાર્તા મહત્વની છે.

પૂછપરછનું માળખું

ડિવોલ્યુશન તપાસ પર કેવી અસર કરશે?

યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી ઈંગ્લેન્ડ, વેલ્સ, સ્કોટલેન્ડ અને ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં રોગચાળાના સંચાલનને જોશે અને આમાં અનામત અને વિચલિત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

સ્કોટલેન્ડમાં એક અલગ તપાસ થઈ રહી છે, જે તે ક્ષેત્રોનું મૂલ્યાંકન કરશે જ્યાં નીતિ સ્કોટિશ સરકારને સોંપવામાં આવી છે, જે તેની સંદર્ભની શરતોમાં નિર્ધારિત છે. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં પુરાવા અને તારણોનું ડુપ્લિકેશન ટાળવા માટે UK ઇન્ક્વાયરી સ્કોટિશ ઇન્ક્વાયરી સાથે કામ કરશે.

મોડ્યુલ શું છે?

પૂછપરછ તેની તપાસને વિભાગો અથવા મોડ્યુલમાં વિભાજિત કરશે, જેમાં વિવિધ વિષયો છે. આ સુનિશ્ચિત કરશે કે પૂછપરછની તપાસમાં પૂરતી પહોળાઈ અને ઊંડાઈ છે. આ અંગે ઈન્કવાયરીની તપાસની વધુ માહિતી મળી શકશે પૂછપરછની રચના વિશેનું પૃષ્ઠ.

કેટલા મોડ્યુલ હશે?

તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મોડ્યુલની જાહેરાત કરવામાં આવી છે: 1) સમગ્ર યુકેમાં સ્થિતિસ્થાપકતા, આયોજન અને સજ્જતા, 2) મુખ્ય રાજકીય નિર્ણય લેવા, અને 3) આરોગ્ય સંભાળ સિસ્ટમ.

આ પૂછપરછ સમગ્ર 2023 દરમિયાન વધુ મોડ્યુલોની જાહેરાત કરશે. તેમાં સંભવતઃ 'સિસ્ટમ' અને 'ઈમ્પેક્ટ' બંને મુદ્દાઓને આવરી લેવાશે; રસીઓ, સંભાળ ક્ષેત્ર, પ્રાપ્તિ, પરીક્ષણ અને ટ્રેસ, સમગ્ર યુકેમાં સરકારી વ્યવસાય અને નાણાકીય પ્રતિસાદ; આરોગ્ય અસમાનતા, શિક્ષણ, જાહેર સેવાઓ, જાહેર ક્ષેત્ર.

દરેક મોડ્યુલ સમગ્ર યુકેમાં સમસ્યાઓની તપાસ કરશે, જેમાં સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તરી આયર્લૅન્ડના વિનિમય વહીવટનો સમાવેશ થાય છે.

સુનાવણી

સુનાવણી ક્યારે શરૂ થશે?

પૂછપરછમાં મોડ્યુલ 1 માટે તેની પ્રથમ પ્રાથમિક સુનાવણી 4 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ યોજાઈ હતી, આ મોડ્યુલ માટે સાક્ષી જાહેર સુનાવણી મે 2023માં શરૂ થશે.

2023 દરમિયાન અન્ય મોડ્યુલ માટે પ્રારંભિક અને જાહેર સુનાવણી બંને ચાલુ રહેશે. આગામી સુનાવણી અને પ્રારંભિક સુનાવણી માટે ચોક્કસ તારીખો અને સમય પૂછપરછ પર મળી શકે છે. હોમ પેજ.

પ્રાથમિક અને જાહેર સુનાવણી વચ્ચે શું તફાવત છે?

પ્રારંભિક સુનાવણી એ એક પ્રક્રિયાગત સુનાવણી છે જેમાં જાહેર સુનાવણી હાથ ધરવા માટેની પ્રક્રિયા વિશે નિર્ણયો લેવામાં આવશે. જાહેર સુનાવણીમાં પૂછપરછ ઔપચારિક રીતે પુરાવાઓ સાંભળશે, જેમાં શપથ હેઠળના સાક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે.

લોકો પ્રાથમિક સુનાવણીને કેવી રીતે અનુસરી શકે?

પ્રાથમિક સુનાવણીનો લાઇવસ્ટ્રીમ લોકો માટે ત્રણ મિનિટના વિલંબ પર પૂછપરછની YouTube ચેનલ દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે અને સુનાવણી પછી અપલોડ કરવામાં આવશે. તપાસ તેની વેબસાઇટ પર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પણ પ્રકાશિત કરશે.

કેટલીક પ્રાથમિક સુનાવણીઓ માત્ર ઓનલાઈન હશે, જ્યારે અન્ય રૂબરૂ હાજર રહેવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, સુનાવણીની શોધ કરીને વધુ જાણો.

મોડ્યુલ 1 પુરાવાની સુનાવણી ક્યાં યોજાશે?

મોડ્યુલ 1 માટે પુરાવાની સુનાવણી ડોરલેન્ડ હાઉસ, પેડિંગ્ટન, W2 ખાતેના કોવિડ-19 સુનાવણી કેન્દ્રમાં થશે.

સહભાગી

શું હું તપાસમાં પુરાવા રજૂ કરી શકું?

પૂછપરછ અધિનિયમ (2005) હેઠળ ઔપચારિક રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, અને હવે પુરાવા એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. પૂછપરછ એવા લોકો સાથે સંપર્ક કરશે કે જેને પુરાવા આપવા જરૂરી છે.

લોકો પૂછપરછની સાંભળવાની કવાયત દ્વારા પૂછપરછ સાથે તેમના રોગચાળાના અનુભવને શેર કરી શકે છે, વધુ વિગતો, તેમજ કેવી રીતે ભાગ લેવો તે અહીં મળી શકે છે. દરેક વાર્તા મહત્વની છે.

દરેક વાર્તા મહત્વની શું છે?

દરેક સ્ટોરી મેટર એ પ્રક્રિયાનું શીર્ષક છે જે તપાસ દ્વારા સેટ કરવામાં આવશે જેથી લોકોને પુરાવા આપવા અથવા જાહેર સુનાવણીમાં હાજરી આપવાની ઔપચારિકતા વિના તેમના અનુભવો વિશે અમને જણાવવાની તક પૂરી પાડવામાં આવે. આ અનુભવોને એક સારાંશ અહેવાલ દ્વારા કાનૂની સુનાવણીમાં એકત્રિત કરવામાં આવશે, વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે અને ખવડાવવામાં આવશે. વધુ વિગતો, તેમજ કેવી રીતે ભાગ લેવો તે અહીંથી મળી શકે છે દરેક વાર્તા મહત્વની છે.

મુખ્ય સહભાગીઓ

મુખ્ય સહભાગી શું છે?

કોર પાર્ટિસિપન્ટ એ એવી વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા સંસ્થા છે જે પૂછપરછના કાર્યમાં ચોક્કસ રસ ધરાવે છે, અને કાયદા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત ઔપચારિક ભૂમિકા ધરાવે છે. મુખ્ય સહભાગીઓને પૂછપરછ પ્રક્રિયામાં વિશેષ અધિકારો છે. આમાં દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કરવા, રજૂ કરવા અને કાનૂની સબમિશન કરવા, પ્રશ્નો સૂચવવા અને પૂછપરછના અહેવાલની આગોતરી સૂચના પ્રાપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. પૂછપરછમાં પુરાવા આપવા માટે તમારે મુખ્ય સહભાગી બનવાની જરૂર નથી.

શું હું મુખ્ય સહભાગી બની શકું?

પૂછપરછ વ્યક્તિઓ માટે તેના જીવનકાળ દરમિયાન મુખ્ય સહભાગીઓ બનવા માટે અરજી કરવા માટે અલગ-અલગ મોડ્યુલ ખોલશે. કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તેના પર વધુ માહિતી આમાં મળી શકે છે કોર પાર્ટિસિપન્ટ પ્રોટોકોલ.